Upuść pliki w dowolnym miejscu na tej stronie, aby wysłać je na serwer

<# var maybeReadOnly = data.can.save || data.allowLocalEdits ? '' : 'readonly'; #> <# } else { #> 8
} <# } #>>