Notatka ze spotkania w dniu 28.07.2006r.
Redaktor: Webmaster   
27.08.2006.
Gdańsk, 2006-07-28

Notatka ze spotkania w dniu 28.07.2006r.

W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Spółki bez Wiceprezesa Tomasza Głobińskiego -

przebywającego na urlopie

J. Bażak, K. Szmidt, J. Rojek, G. Bolka, C. Komor, D. Wytrychowski i J. Roszak - nie

będący w Komisji

G. Kurek, D. Wojdyński, M. Zbucka

przedstawiciele z firmy doradczej Profile - Dialog.

Celem spotkania było omówienie przewalutowania dodatku dewizowego jako pierwszego etapu upraszczania systemu płac w Spółce, co zostało uzgodnione na spotkaniu w dniu 7 czerwca. Dodatkowo Zarząd Spółki zaproponował rekompensatę dla pracowników morza jako uzupełnienie siły nabywczej dolara, co stanowiło drugi temat rozmów spotkania. Na wstępie spotkania przedstawiciele z Profile - Dialog - firmy, której zlecono przygotowanie analiz, omówili sposób postępowania w przypadku rekomendowanej w projekcie ZUZP zmiany dodatku dewizowego na dodatek morski. Wskazali metodologię wyznaczania kursu USD/PLN odpowiedniego do przeliczenia dodatku dewizowego na dodatek morski, przedstawili wpływ, jaki wywrze przeliczenie dodatku przy każdym z trzech zaproponowanych kursów na łączną wartość osobowego funduszu płac, wraz ze wskazaniem pozycji, które ulegną zmianom.

Następnie Dariusz Wojdyński zaprezentował przeprowadzone i proponowane działania na najbliższe lata w Spółce w kierunku utrzymania siły nabywczej dodatku dewizowego na oczekiwanym poziomie. Analizy te zostały oparte na podwyżkach oraz działaniach związanych z wynagrodzeniami w latach 2004-2006, w tym:

1.  podwyżce dodatku dewizowego w styczniu 2004r. o 6% - jako rekompensaty wzrostu podstawy opodatkowania,
2.  zwiększeniu udziału dodatku dewizowego w premiach uznaniowych z 75% wartości dodatku do 100% jego wartości (od stycznia 2004r.),
3. podwyżce dodatku dewizowego w listopadzie 2004r. o 7%,
4. wypłacie  dodatkowej   nagrody  barbórkowej   w  grudniu 2005,   skutkującej  trwałą podwyżką wynagrodzeń w Spółce,
5. corocznych   podwyżkach   wynagrodzeń   zasadniczych   oraz   dodatku   dewizowego wynikających z porozumień.
Propozycje Zarządu, mające na celu ujednolicenie waluty obowiązującej w Spółce wyglądały następująco:

1. podwyżka rekompensacyjna dodatku dewizowego
2. przeliczenie dodatku dewizowego z dniem 1 stycznia 2007r.,
na następujących zasadach:

- przyjęcie kursu USD/PLN 3,60, jako maksymalnego kursu do dalszych rozmów (maksymalny kurs, jaki wystąpił w trakcie obowiązywania aktualnego ZUZP i jednocześnie najkorzystniejszy zarówno z kursów historycznych, jak i prognozowanych)


-   przyjęcie kursu USD = 3,25 jako kursu do przeliczenia dodatku dewizowego na złotówki z dniem 1 stycznia 2007r.
-   podwyżkę dodatku dewizowego o 10,8%, zapewniającą dojście do realnego poziomu kursu USD=3,60.
Cezary Komor - przedstawiciel ZZPRC „Petrobaltic" stał na stanowisku:

•  przyjęcia kursu USD= 4,09 PLN, jako kursu do dalszych rozmów dot. przejścia z dodatku dewizowego na złotówki lub odstąpienie od przejścia na złotówki pod warunkiem podwyżki dodatku o 30%,
•  przejęcie przez Spółkę kosztów „ubruttowienia" dodatku poprzez podwyżkę stawek o 17,26%. kursu przeliczenia dolarów na złotówki po kursie 4,09zł, mówiąc że jest to kurs satysfakcjonujący.
Janusz Bażak - przewodniczący NSZZ „Solidarność" stwierdził, że związek zawodowy, dlatego dziś rozmawia o podwyżkach, bo Spółka osiąga dobre wyniki i zaproponował następujące warunki przewalutowania:

•  przyjęcie kursu USD= 4,0 PLN, jako kursu do dalszych rozmów dot. przejścia z dodatku dewizowego na złotówki,
•  różnicę pomiędzy aktualnym kursem, a kursem 4,0 powinna wypełnić podwyżka dodatku dewizowego w wysokości 29%,
•  przejęcie przez Spółkę kosztów „ubruttowienia" dodatku poprzez podwyżkę stawek o 17,26%.
Prezes powiedział, że przedstawiona przez Zarząd propozycja wynika z analiz ekonomicznych, jest wyważona i powinna satysfakcjonować obydwie strony. Zaproponowany przez Zarząd poziom kursów i rekompensaty nie mieści się w zatwierdzonym budżecie Spółki. Poprosił również obydwa związki o informację do godziny 00.00 w dniu dzisiejszym o przyjęciu lub nie propozycji przedstawionej przez Zarząd.

Cezary Komor odczytał pismo, które być może wpłynie do Zarządu w dniu dzisiejszym informujące o możliwości wszczęcia sporu zbiorowego, w przepadku niespełnienia propozycji ZZPRC.

Zarząd zapewnił, że nadal będą prowadzone działania zmierzające do rekompensaty strat z tytułu spadku siły nabywczej dodatku dewizowego związanej ze spadkiem kursu USD. Ponadto będą trwały prace dotyczące kształtowania się optymalnych relacji wynagrodzeń pomiędzy stanowiskami na morzu i lądzie, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk trwale zatrudnionych na lądzie i czasowo oddelegowanych do pracy na morzu.

Na tym spotkanie zakończono.

Ustalono:

1. Związki zawodowe do północy dnia dzisiejszego tj. 28.06.06r. mają dać odpowiedź w sprawie przedłożonej przez Zarząd propozycji.

Otrzymują:

1. Zarząd „Petrobaltic" S.A.
2. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność"
3. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego „Petrobaltic"
4. a/a

Notatkę sporządziła: Marta Zbucka - Pełnomocnik Zarządu ds. związków zawodowych.
Komentarze
 
Napisz komentarz
  • Prosimy o komentarze odpowiadające tematowi artykułu.
  • Personalne odniesienia do autorów artykułu i innych komentarzy będą usuwane.
  • Prosimy nie dodawać w komentarzach odnośnikow do swoich stron WWW.
Imię:Gość
Tytuł:
Komentarz:Ochrona przed komputerami-spamerami - Otwórz kod, aby wysłać formularz.
Wpisz kod, który widzisz: *
Wskazówka: Przed WPISANIEM tekstu - jeśli masz trudność w odczytaniu tekstu na obrazku, odśwież stronę (F5). Zostanie załadowana ponownie z nowym obrazkiem i kodem.
 
 

Powered by AkoComment 2.01 PL+
Polska adaptacja - © Copyright 2006 by Zwiastun and SecurityImage 3.0.3

Zmieniony ( 27.08.2006. )