Notatka ze spotkania w dniu 23.08.2006r.
Redaktor: Webmaster   
28.08.2006.
Gdańsk, 2006-08-24


Notatka ze spotkania w dniu 23.08.2006r.


W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Spółki bez pana Andrzeja Schulza - Prezesa Zarządu, J. Bażak, S. Sadowski, K. Szmidt, .1, Rojek, C, Komor, ł. Kozłowski i J. Pałasz, G. Kurek, D. Wojdyński, M. Zbucka.

Spotkanie rozpoczął pan  Tomasz Głobiński przedstawiając propozycję Zarządu,  która uwzględniła 14,5% podwyżkę, którą pracownicy morza otrzymali od dnia 1.07.2006r, Propozycja Zarządu, mając na celu ujednolicenie waluty obowiązującej w Spółce wygląda następująco:

•  podwyżka dodatku dewizowego w wysokości 3,7%, kurs przeliczenia USD - 3,03zł.
i termin - IX br., czyli możliwie jak najszybszy

• przejęcie przez Spółkę kosztów „ubruttowienia" dodatku poprzez podwyżkę stawek o 17,26%.

Cezary Komor wystąpił z propozycją:

• przyjęcia kursu USD= 3.25 PLN i przejście z dodatku dewizowego na złotówki w terminie I 2007r.
• przejęcie przez Spółkę kosztów „ubruttowienia" dodatku.
K. Szmidt stwierdził, że na podstawie analizy, którą dla związku zawodowego przygotowało Biuro FE, zarobki pracowników morza systematycznie spadają w stosunku do pracowników lądowych. W poszczególnych latach średnie wyglądały następująco:

 
 
morze
ląd
2000
5 483 zł
4 044 zł
2001
6 325 zł
4 666 zł
2002
6 635 zł
4 666 zł
2003
6 913 Zł
4 857 zł
2004
7 066 zł
5 246 zł
2005
7 766 zł
6 648 zł

Pan Dariusz Wojdyński zauważył, że rok 2005 nie jest właściwy do porównań, bo była premia prywatyzacyjna oraz remont platformy Petrobaltic, Pan Przemysław Jaworski poprosił, aby z związku z tym związki zawodowe podały, jaka ich zdaniem relacja między morzem i lądem jest właściwą. Na tej podstawie znacznie prościej będzie ustalić kurs dolar/złotówka do przewalutowania. Dla celów tego zabiegu można wyłączyć pewne stanowiska zarówno na morzu i ladzie min. Zarząd, głównego księgowego, kapitanów statków i kierowników platform. Zdaniem Zarządu relacja ta powinna wynosić ląd: morze -1:1,4, ale oczekuje na stanowisko związków zawodowych.

Pan Sławomir Sadowski podał następujące warunki: kurs 3,30 oraz 5% podwyżki, a jeśli kurs

3,03 to podwyżka ok. 14%.

Pan Janusz Bażak -zaproponował następujące warunki przewalutowania:

•   przyjęcie kursu przejścia z dodatku dewizowego na złotówki 1 USD - 3,30 PLN,

•   różnicę pomiędzy aktualnym kursem powinna wypełnić podwyżka dodatku dewizowego w wysokości 5%,

•   przejęcie przez Spółkę kosztów „ubruttowienia" dodatku poprzez podwyżkę stawek o 17,26%.
Cezary Komor stwierdzi}, że ZZPRC zastanawia się nad podtrzymaniem pisma z dnia 28.07 ponieważ Zarząd nie spełnił żądań związku.

Na zakończenie wspólne stanowisko związków zawodowych wyglądało następująco:

•   przyjęcie kursu przejścia z dodatku dewizowego na złotówki I USD - 3,25 PLN,
•   różnicę pomiędzy aktualnym kursem powinna wypełnić podwyżka dodatku dewizowego w wysokości 7%,
•   przejęcie przez Spółkę kosztów „ubruttowienia" dodatku poprzez podwyżkę stawek o 17,26%.
Zarząd oczekuje na pismo z wspólnym stanowiskiem związków zawodowych z propozycją przewalutowania,

Na tym spotkanie zakończono.

Ustalono:

1.  Związki zawodowe przygotują propozycję i przedstawią Zarządowi na piśmie.

Otrzymują;

1.  Zarząd „Petrobaltic" S. A,
2.  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność"
3.  Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Petrobaltic"
4.  a/a
Notatkę sporządziła; Marta Zbucka - Pełnomocnik Zarządu  ds. związków zawodowych,

 
Komentarze
 
Napisz komentarz
  • Prosimy o komentarze odpowiadające tematowi artykułu.
  • Personalne odniesienia do autorów artykułu i innych komentarzy będą usuwane.
  • Prosimy nie dodawać w komentarzach odnośnikow do swoich stron WWW.
Imię:Gość
Tytuł:
Komentarz:Ochrona przed komputerami-spamerami - Otwórz kod, aby wysłać formularz.
Wpisz kod, który widzisz: *
Wskazówka: Przed WPISANIEM tekstu - jeśli masz trudność w odczytaniu tekstu na obrazku, odśwież stronę (F5). Zostanie załadowana ponownie z nowym obrazkiem i kodem.
 
 

Powered by AkoComment 2.01 PL+
Polska adaptacja - © Copyright 2006 by Zwiastun and SecurityImage 3.0.3

Zmieniony ( 28.08.2006. )