Regulamin wypłaty rekompensaty
Redaktor: Balbina   
11.11.2006.
Poniżej zamieszczamy treść regulaminu wypłaty jednorazowej rekompensaty dla pracowników platform i holowników zaakceptowanego przez Strony Porozumienia zawartego w dniu 17 października 2006 r.(w załączeniu). Termin wypłaty niezwłocznie po wyliczeniach – prawdopodobnie jeszcze w listopadzie.

Zarząd ZZPRC Petrobaltic.
porozumienie1icoporozumienie2ico

 

                                                                      
REGULAMIN

wypłaty jednorazowej rekompensaty dla pracowników platform i holowników za obniżenie wartości nabywczej wynagrodzenia na skutek spadku kursu USD 


W oparciu o §1 pkt 1 porozumienia zawartego w dniu 17 października 2006 r. pomiędzy Zarządem Spółki „Petrobaltic” S.A. a Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce w sprawie zmiany systemu wynagradzania, przyznaje się pracownikom jednostek morskich jednorazową rekompensatę za obniżenie wartości nabywczej wynagrodzenia na skutek spadku kursu USD w okresie od 01 listopada 2004 r. do 30 czerwca 2006 r.
  
 

1. Uprawnieni do rekompensaty są pracownicy jednostek morskich, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 

a)       w okresie od 01.11.2004 r. do 30.06.2006 r. przepracowali w oparciu o umowę o
  pracę dłużej niż  trzy miesiące,

b)       byli zatrudnieni w dniu 30.06.2006 r.,

c)       na zajmowanym stanowisku pracy otrzymywali, zgodnie z ZUZP, dodatek  dewizowy, dodatek  remontowy lub dodatek eksploatacyjny dla pracowników platform i holowników w przeliczeniu na USD.

            Warunek określony w pkt 1) b spełniają również pracownicy pozostający w zatrudnieniu,
             którzy w dniu 30.06.2006 r. przebywali na urlopach bezpłatnych.

 

2. Warunek określony w pkt 1 b), nie dotyczy pracowników, którzy w okresie objętym rekompensatą odeszli na emeryturę.

 

3.  Łączna kwota rekompensat dla wszystkich uprawnionych wynosi 2.000 tys. zł.

 

4. Wysokość rekompensaty indywidualnej wyliczona zostanie z proporcji, w jakiej pozostaje suma dodatku dewizowego oraz dodatku remontowego lub eksploatacyjnego (przeliczona na USD po kursie odpowiednim dla każdego miesiąca) wypłacona w okresie listopad 2004 – czerwiec 2006 danemu pracownikowi do sumy powyższych składników wypłaconej wszystkim uprawnionym w okresie objętym rekompensatą.

 

5. Dodatkowo przy wyliczeniu wysokości rekompensaty uwzględniony zostanie czas niezdolności do pracy w skutek choroby powyżej 28 dni kalendarzowych. Za każdy pełny okres 28 dni naliczona będzie kwota 25% z 15 dni dewizowych danego pracownika. Do obliczeń przyjmowana jest stawka USD danej osoby z dnia 30 czerwca 2006r.

 

6. Wysokość rekompensaty indywidualnej zaokrągla się do pełnych złotych wg powszechnie przyjętych reguł.

 

7.  Rekompensata zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym do dnia 30.12.2006 r.

 

8.  Jednostkowa wartość rekompensaty przypadająca na 1 USD podana zostanie do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce.

Komentarze
 
Napisz komentarz
  • Prosimy o komentarze odpowiadające tematowi artykułu.
  • Personalne odniesienia do autorów artykułu i innych komentarzy będą usuwane.
  • Prosimy nie dodawać w komentarzach odnośnikow do swoich stron WWW.
Imię:Gość
Tytuł:
Komentarz:Ochrona przed komputerami-spamerami - Otwórz kod, aby wysłać formularz.
Wpisz kod, który widzisz: *
Wskazówka: Przed WPISANIEM tekstu - jeśli masz trudność w odczytaniu tekstu na obrazku, odśwież stronę (F5). Zostanie załadowana ponownie z nowym obrazkiem i kodem.
 
 

Powered by AkoComment 2.01 PL+
Polska adaptacja - © Copyright 2006 by Zwiastun and SecurityImage 3.0.3

Zmieniony ( 06.01.2007. )