Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2006 r
Redaktor: Webmaster   
31.01.2007.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw1 w grudniu 2006 r.

 

Wyszczególnienie XII 2006 I-XII 2006
w liczbach
bezwzgl.
XI
2006 = 100
XII
2005 = 100
I-XII
2005 = 100
Sektor przedsiębiorstw
Zatrudnienie w tys. 4994,7 100,2 104,1 103,0
Przeciętne wynagrodzenie ogółem (brutto) w zł 3027,51 109,7 108,5 105,1
w tym bez wypłat z zysku
3026,67 109,8 108,6 105,1

[1] Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa, włączając działalność usługową; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazynowej i łączności; obsługi nieruchomości, wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, informatyki, działalności gospodarczej pozostałej; odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarowania odpadami, pozostałych usług sanitarnych i pokrewnych, działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem oraz działalności usługowej pozostałej.
Komentarze
 
Napisz komentarz
  • Prosimy o komentarze odpowiadające tematowi artykułu.
  • Personalne odniesienia do autorów artykułu i innych komentarzy będą usuwane.
  • Prosimy nie dodawać w komentarzach odnośnikow do swoich stron WWW.
Imię:Gość
Tytuł:
Komentarz:Ochrona przed komputerami-spamerami - Otwórz kod, aby wysłać formularz.
Wpisz kod, który widzisz: *
Wskazówka: Przed WPISANIEM tekstu - jeśli masz trudność w odczytaniu tekstu na obrazku, odśwież stronę (F5). Zostanie załadowana ponownie z nowym obrazkiem i kodem.
 
 

Powered by AkoComment 2.01 PL+
Polska adaptacja - © Copyright 2006 by Zwiastun and SecurityImage 3.0.3

Zmieniony ( 01.02.2007. )