SPOTKANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z ...
Redaktor: Balbina   
03.02.2007.

       Dnia 17 stycznia 2007 r. miało odbyć się spotkanie ZZ z Zarządem, na którym chcieliśmy rozmawiać w spornych kwestiach dotyczących czasu pracy i wynagradzania oraz w sprawie podwyżek  miesięcznych wynagrodzeń w 2007 r. Niestety, nikt z Panów z Zarządu się nie pojawił.

Do rozmów z nami skierowano pracowników wynajętej firmy „Profile Dialog”, z którymi mamy negocjować zapisy nowego ZUZP. Rozmowy podjęliśmy zaczynając od zasadniczych dla nas tematów (system pracy, czas pracy itp.). W odpowiedzi usłyszeliśmy o konieczności zlikwidowania premii jubileuszowej i strawnego. Ostatecznie przyjęto harmonogram zaproponowany przez ZZ oraz wyznaczono następne spotkanie na 15.02.2007 r.
Poniżej zamieszczamy protokół ze spotkania sporządzony przez w/w firmę.

Po spotkaniu wystosowano pismo do Zarządu w sprawie wyznaczenia terminu spotkania ze związkami zawodowymi dotyczącego wzrostu wynagrodzeń w 2007 r. Spotkanie to powinno być niezależne od spotkań na temat ZUZP.

Zarząd ZZPRC Petrobaltic


Protokół nr 1
z rokowań w sprawie zmian do ZUZP dla pracowników Petrobaltic SA   w dniu 17 stycznia  2007 w Gdańsku


   1. Lista obecności uczestników spotkania stanowi Załącznik nr 1  do protokołu.
   2. Cel spotkania
Rokowania nad zmianami do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 25 maja 2004 roku dla pracowników Petrobaltic SA

   3. Przebieg spotkania:
   a) Strona pracodawcy zaproponowała plan dzisiejszego spotkania: przedstawienie powodów dla, których rozpoczyna się proces renegocjacji ZUZP, przedstawienie/uzgodnienie obszarów do zmian w ZUZP (w tym dostosowanie części rozwiązań do rozwiązań obowiązujących w Grupie LOTOS, uproszczenie zapisów zawartych w dotychczas obowiązującym ZUZP),  zgłoszenie ewentualnych wniosków przez stronę związkową, uzgodnienie procedury prowadzenia negocjacji.
   b) Strona związkowa zgłosiła uwagę, że na ostatnim spotkaniu z Zarządem ustalono kwestie do natychmiastowego omówienia i uregulowania ich na nowo. Są to między innymi – 12 godzinny dzień pracy na platformie, wjazdy (kilkudniowe oczekiwanie), naliczanie nadgodzin. Te tematy powinny być omówione w pierwszej kolejności, a dopiero w drugiej kolejności wprowadzane pozostałe zmiany do ZUZP.  Strona związkowa jest gotowa pracować nad układem zbiorowym, ale najważniejsze jest załatwienie spraw najistotniejszych tj. zgłaszanych w pismach i na spotkaniach. Zdaniem ZZ dzisiejsze spotkanie przewiduje zupełnie inną formułę i tematy niż te, których oczekiwały ZZ.
   c) Zdaniem strony pracodawcy kwestie, o których wspomniał Pan Przewodniczący zawarte są w ZUZP i nie ma potrzeby rozdzielania prac na  prace związane z ZUZP i  pozostałe. Jeżeli kwestie poruszane przez ZZ są na ten moment najistotniejsze to zdaniem Pracodawcy należy rozpocząć od tych tematów. To strony ustalają zasady prowadzenia negocjacji
i możliwe jest omawianie spraw najistotniejszych w pierwszej kolejności. Zdaniem Pracodawcy dzisiejsze spotkanie jest istotne i wskazane jest rozpoczęcie prac nad zmianami do ZUZP z uwzględnieniem kolejności omawianych spraw. Sprawy zgłaszane przez ZZ są aktualnie analizowane i opracowywane są rozwiązania.
   d) Strona związkowa zaproponowała, aby dzisiaj rozwiązać sprawę czasu pracy na platformach. W kwestii czasu pracy Pracodawca otrzymał w dniu 15.01.2007 opinię prof. K. Rączki, co wymaga dalszego przeanalizowania i doprecyzowania. W związku z powyższym nie jest możliwe zakończenie w dniu dzisiejszym tematu czasu pracy. Pracodawca proponuje omówienie tego tematu na najbliższym spotkaniu dotyczącym ZUZP lub w innym wskazanym terminie, o ile strona pracodawcy będzie dysponowała stosownymi materiałami.
   e) Pracodawca zaproponował, aby zrobić katalog spraw istotnych dla stron, ustalić zasady współpracy i prowadzenia prac nad zmianami do ZUZP.
   f) Pracodawca zobowiązał się do przekazania ZZ projekt ZUZP stanowiącego podstawę do negocjacji. Projekt będzie przekazany w formie elektronicznej minimum 7 dni przed terminem rozmów. Dodatkowo Pracodawca przekaże projekt porozumienia o zasadach prowadzenia rokowań nad zmianami do ZUZP. Jednocześnie strona związkowa zobowiązała się do przekazywania swoich propozycji zapisów (w miarę ich powstawania).
   g) Strony ustaliły wstępną kolejność omawianych kwestii. W pierwszej kolejności omawiana będzie kwestia pracy 12 godzin na platformie (niezależnie od trwania prac nad ZUZP), Rozdział IV 16 § - dodatek eksploatacyjny, morski, Rozdział III Czas Pracy (z jednoczesną możliwością wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy, lub wprowadzenia niektórych zapisów Regulaminu Pracy do ZUZP),
   h) ZZ powołały się na Dyrektywę 2003/88 z dnia 4 listopada 2003, regulującą kwestie czasu pracy dla pracowników pracujących na morzu.
   i) Protokół przekazywany będzie Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
   j) Następne spotkanie negocjacyjne nad zmianami do ZUZP ustalono na 15 lutego 2007. 


Komentarze
 
Napisz komentarz
  • Prosimy o komentarze odpowiadające tematowi artykułu.
  • Personalne odniesienia do autorów artykułu i innych komentarzy będą usuwane.
  • Prosimy nie dodawać w komentarzach odnośnikow do swoich stron WWW.
Imię:Gość
Tytuł:
Komentarz:Ochrona przed komputerami-spamerami - Otwórz kod, aby wysłać formularz.
Wpisz kod, który widzisz: *
Wskazówka: Przed WPISANIEM tekstu - jeśli masz trudność w odczytaniu tekstu na obrazku, odśwież stronę (F5). Zostanie załadowana ponownie z nowym obrazkiem i kodem.
 
 

Powered by AkoComment 2.01 PL+
Polska adaptacja - © Copyright 2006 by Zwiastun and SecurityImage 3.0.3

Zmieniony ( 03.02.2007. )